Sunday, 13 November 2011

မကၠစီကုိနုိင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္သမီးမွ ကေလးေမြးခဲ ့

မကၠစီကုိနုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးသည္ ့
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မွ ရက္သတၱပါတ္ ၃၁ ပါတ္အႀကာ
( ၇ လႏွင္ ့၂၁ ရက္ ) ကုိယ္၀န္ေဆာင္အၿပီး သားေယာက်ာၤးေလး
တစ္ဦးဖြားၿမင္ခဲ ့တယ္လို ့သတင္းမ်ားကဆုိပါတယ္...
၃.၃ ေပါင္ သာေလးသည္ ့လမေစ ့ခင္ဖြားၿမင္ခဲ ့သည္ ့ကေလးငယ္အား မကၠစီကုိနုိင္ငံ၊ ပြယ္ဘလာၿမဳိ ့ရွိ၊အမ်ဴိးသမီးေဆးရံုတြင္ ဗုိက္ခဲြေမြးခဲ ့ၿပီး
ယခုအခါကေလးငယ္မွာ ေဆးရံုအထူးႀကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္
အဆုပ္အေအးမိၿခင္းမွ ၿပန္လည္သက္သာလာေနခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိၿမဳိ ့အနီး ဆန္ဖရန္စစ္စကုိတုိတီမီဟြာကန္ အရပ္မွ ငယ္ရြယ္သည္ ့မိခင္ၿဖစ္သူဟာ မီးဖြားၿပီးေနာက္ ေန
အိမ္သို ့ၿပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ ့ၿပီး ကေလးငယ္အား နုိ ့ခ်ဴိတုိက္ေကြ်းရန္ဆးရံုသုိ ့ေန ့စဥ္လာေရာက္လွ်က္ရွိ
တယ္လို ့သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကဆုိပါတယ္...
ၿပည္နယ္ေရွ ့ေနခ်ဴပ္ရံုး(ဥပေဒရံုး) အေနၿဖင္ ့မိန္းကေလးအားအဓမၼၿပဳက်င္ ့ဖြယ္ရွိေႀကာင္းႏွင္ ့ကေလး၏
ဖခင္ၿဖစ္သူ မည္သူမည္၀ါၿဖစ္နုိင္ေႀကာင္းကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆေနၿပီၿဖစ္တယ္လို ့ေဆးရံုအႀကီးအကဲ အုပ္ခ်ဴပ္
ေရးမွဴး ရုိဂီလီရုိ ဂြန္ဇာလက္ဇ္ ကေၿပာႀကားေႀကာင္း ေရွ ့တန္းသတင္းဌာနကဆုိပါတယ္...
မကၠစီကုိနုိင္ငံဥပေဒမ်ားအရ အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္သည္ ့မိခင္ေလာင္းမ်ားအေနၿဖင္ ့အဓမၼၿပဳက်င့္ခံခဲ ့
ရေႀကာင္း သက္ေသမၿပနုိင္ပါက ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင္ ့မရွိေခ်...
တရား၀င္ကိုယ္၀န္ေဆာင္၊ လက္ထပ္နုိင္သည့္အသက္အရြယ္မွာ ၁၂ ႏွစ္ၿဖစ္ၿပီး အတင္းအဓမၼၿပဳက်င္ ့ခံရ
ေႀကာင္းသက္ေသမၿပနုိင္ပဲတရားမ၀င္ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ပါက ပြယ္ဘလာ ၿပည္နယ္တြင္ ဒါဏ္ေငြ သုိ ့မဟုတ္
ေထာင္ဒါဏ္အၿပစ္ေပးခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုအခါအဆုိပါဥပေဒအား ၿပင္ဆင္နုိင္ရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
အမည္ေဖာ္ၿပနုိင္ၿခင္းမရွိသည္ ့မိန္းကေလးငယ္ဟာ လြန္ခဲ ့သည္ ့ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန ့တြင္ အ
သက္အႏ ၱရယ္စုိးရိမ္နုိင္ေလာက္သည္ ့ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားၿဖင္ ့သတိလက္လြတ္ၿဖစ္ကာ ေဆးရံုသို ့ေရာက္ရွိ
လာခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္သည္...
လမေစ ့မွီေမြးဖြားခဲ ့သည္ ့ကေလးငယ္မွာလည္း အေၿခအေနအရ က်န္းမာသည္ဟု ဆုိနုိင္ၿပီး မိခင္ၿဖစ္သူ
မွာလည္း ၿပန္လည္ေနေကာင္းလာခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...

မကၠစီကုိနုိင္ငံတြင္ ယခုၿဖစ္ရပ္မွာ အထူးတစ္လည္ထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ဖြယ္တစ္ခုေတာ ့မဟုတ္ပါေခ်...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္ ႀသဂုတ္ လ ကလည္း အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမလီယာ အမည္ရွိမိန္းကေလးတစ္ဦး
စာ ကုိယ္၀န္ေလးလ အႀကာတြင္ တရားေရးဌာနမွ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္ခြင္ ့မၿပဳခဲ ့တာမုိ ့လမေစ ့မီ ရက္ ၂
ပါတ္ေစာကာ ကေလးေမြးဖြားခဲ ့ပါေသးတယ္...
သူမအား အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ ပေထြးၿဖစ္သူမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဓမၼက်င္ ့ႀကံခဲ ့ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာတ
ရားဥပေဒမ်ားအရ သူမသည္လည္းကုိယ္၀န္ရွိၿပီးသံုးလအႀကာတြင္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင္ ့မရခဲ ့ပါဘူး...

သူတုိ ့ဆီမွာလည္း မိန္းကေလးေတြ အရြယ္ေရာက္တာေစာႀကပံုရပါတယ္...
၁၂ ႏွစ္ႏွင္ ့အိမ္ေထာင္ၿပဳ၊ သားေမြးနုိင္တယ္ဆုိပဲ...

ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အဲဒီအရြယ္ကဆုိ ေယာက်ာၤးေလးေရာ၊ မိန္းကေလးေတြပါ ေဆာ ့ကစားလုိ ့ေကာင္းတုန္း...
@ ကိုပီတာ

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္