Tuesday, 4 October 2011

US စစ္တပ္မွာ ေရဒါကိုေရွာင္ကြင္းႏိုင္တဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ရွိၿပီလား

အိုစမာဘင္လာဒင္အားသတ္ျဖတ္မႈစစ္ဆင္ေရးအတြင္းအေမရိကန္အထူး ေရတပ္(SEAL)အသံုးျပဳသည့္ရဟတ္ယာဥ္သည္၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာအမ်ားသိရဟတ္ယာဥ္မ်ဳိးႏွင့္မတူေၾကာင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာဆိုလိုက္သျဖင့္ ေရဒါဖမ္းမမိသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္း ကြ်မ္း က်င္သူမ်ားက အိုစမာဘင္လာဒင္အား ေအာင္ျမင္စြာ သုတ္သင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ လူမသိေသး ေသာ ေရဒါလြတ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းေန ၾကသည္။ ယင္းရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း သည္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ကာ ပါကစၥတန္ တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ဘင္လာဒင္၏ေနအိမ္၀င္းအတြင္းပ်က္က်ခဲ့သည့္ရဟတ္ယာဥ္အားအေမရိကန္တပ္ကဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ရဟတ္ ယာဥ္အၿမီးပိုင္းသည္ အုတ္နံရံ၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
က်န္ရွိေနေသာ အၿမီးပိုင္းပံုမ်ားအားၾကည့္႐ႈကာ ေလေၾကာင္းကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားက ရဟတ္ယာဥ္သည္ ဘလက္ခ္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ေရဒါလြတ္ တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္မ်ဳိးေရာေနသည့္ အမွတ္ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟုဆိုသည္။

အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ ေရဒါလြတ္ ရဟတ္ယာဥ္အမ်ဳိးအစား ရွိသည္ဟုအမ်ားက သိရွိမထားေသာ္လည္း ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အဘိုတာ ဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဘင္လာဒင္၏ အိမ္၀င္းရွိရာသို႔ ေရဒါမ်ား တြင္ မဖမ္းမိေစဘဲ အေမရိကန္စစ္သား မ်ားအား ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့သည့္ ရဟတ္ ယာဥ္မ်ားမွာမူ ေရဒါလြတ္ရဟတ္ယာဥ္ အမ်ဳိးအစားလကၡဏာမ်ား ရွိေနသည္။

"ဒါ ေတြ႕ေနက် ဘလက္ခ္ေဟာ့ခ္ မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ဒီရဟတ္ယာဥ္က အက္ဖ္-၁၁၇ ေရဒါလြတ္ တိုက္ေလ ယာဥ္ေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ ေထာင့္ခ်ဳိးေတြ အနားေစာင္းေတြ ပါေနတယ္" ဟု အၿငိမ္းစား အထူးစစ္ဆင္ေရးေလယာဥ္ မႉးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေရဒါလြတ္ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ ေရဒါ လြတ္တိုက္ေလယာဥ္တို႔သည္ တူညီမႈ မ်ား ရွိလင့္ကစား ဦးတည္ခ်က္မတူညီ သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားရွိ သည္။ ေရဒါလြတ္ ေလယာဥ္သည္ ေရဒါတြင္ ဖမ္းမမိေစ ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေရဒါလြတ္ရဟတ္ ယာဥ္မွာ အသံတိတ္ဆိတ္ရန္ ဦးတည္ ထားသည္။ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ေရဒါ၏ေအာက္မွ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ရွိထားၿပီးျဖစ္ကာ ၎တို႔တြင္လႈပ္ရွားေနသည့္ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားမ်ားစြာပါရွိသည့္အတြက္ ေရဒါတြင္ဖမ္းမမိေစေရးမွာ မ်ားစြာခက္ခဲလွသည္။

က်င့္သားမရသည့္ နားမ်ားအတြက္ ေရဒါလြတ္ရဟတ္ယာဥ္သံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္စစ္ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ဆိုျခင္းထက္သာမန္ျမက္ရိတ္စက္သံႏွင့္ ပိုတူေလသည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္၏ ေနာက္ဆံုးသိရေသာ ေရဒါလြတ္ရဟတ္ယာဥ္
စီမံကိန္း RAH-66 Comanche သည္ မည္သည့္စစ္ဆင္ေရးမွ် မလုပ္မီ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ဖ်က္ သိမ္းခဲ့စဥ္က ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလ်ံနီးပါး သံုးစဲြခဲ့သည့္ ယင္းအစီအစဥ္သည္ အနာဂတ္ ေရဒါလြတ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္အသံုးခ်သြားမည္ဟု စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားကေျပာသည္။

ပ်က္စီးသြားသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပင္တဂြန္သည္ ေရငံုႏႈတ္ ပိတ္ရွိေနၿပီး စီအိုင္ေအဒါ႐ိုက္တာ လီယြန္ပနက္နာက ဘင္လာဒင္စစ္ဆင္ ေရးတြင္ ဘလက္ခ္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို သံုးစဲြခဲ့သည္ဟုသာဆိုသည္။ ပါကစၥတန္အရာရွိမ်ားက ရဟတ္ ယာဥ္ပ်က္ အပိုင္းအစမ်ားအား ကုန္တင္ကားမ်ားေပၚတင္ေဆာင္ကာ မိုးကာမ်ား ဖံုးအုပ္လ်က္ သယ္ေဆာင္သြား ၾကသည္။ ပါကစၥတန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေန သျဖင့္ အေမရိကန္တို႔ဘက္မွ ရဟတ္ ယာဥ္အပ်က္မ်ား မည္သို႔အဆံုးသတ္ မည္ဆိုသည့္ကိစၥအား စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ သြားရသည္။

@ mdsng

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္