Thursday, 6 October 2011

ကမၻာ႔ထိပ္တန္းအဆင္႔ ၃၀၀ မွာမပါတဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ တကၠသိုလ္မ်ား

စက္တင္ဘာလထဲမွာ လန္ဒန္ အေျခစိုက္ ပညာေရးအဖြ႔ဲအစည္းႀကီးျဖစ္တဲ႔ Quacquarelli Symonds က ကမၻာ႔ တကၠသိုလ္မ်ား အဆင္႔အတန္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ျပႆနာက ကမၻာ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၃၀၀ စာရင္းမွာ ဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွ မခ်ိတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
 အဆုိးဆံုးက ဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕ အဆင္႔အတန္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ က်ဆင္းေနျခင္းပင္။ မႏွစ္က ကမၻာ႔အဆင္႔ ၃၁၄ မွာ ရွိခဲ႔တဲ႔ University of the Philippines က ယခုႏွစ္ ၃၃၂ ေနရာ ေရာက္သြားၿပီး၊ အဆင္႔ ၁၈ ဆင္႔ ထပ္က်သြားခဲ႔သည္။ မႏွစ္က အဆင္႔ ၃၀၇ ရွိတဲ႔ Ateneo de Manila University က ယခုႏွစ္ အဆင္႔ ၃၆၀ ကို ေရာက္သြားသည္။
ဒီႏွစ္ထဲ World Economic Forum က ထုတ္ျပန္တဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ပညာေရးအေျခအေနကလည္း စိတ္ပ်က္စရာ။ စီးပြားေရးဖိုရမ္ထဲပါ၀င္တဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ ၁၃၈ ႏိုင္ငံအနက္ ဖိလစ္ပိုင္ ပညာေရးအဆင္႔တန္းက ၆၈ ေနရာမွာသာ ရွိသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဖိလစ္ပိုင္ ပညာေရးစနစ္က စကၤာပူ၊ ဘရူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ တို႔ေနာက္မွာသာ ရွိသည္။ ဒါေပမဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ပညာေရးက ကေမၻာဒီးယား ထက္ေတာ႔ သာေနေသးသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ပညာေရးစနစ္က တစ္ခါက အာရွမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ႔ၿပီး၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္း ပညာေရးကို အေတာ္ၾကာေအာင္ ခ်ီးက်ဳးခံခဲ႔ရသည္။ ယခုေတာ႔ ပထမတန္းကို စတက္ခဲ႔တဲ႔ ကေလး ၁၀၀ အနက္ ၁၄ ေယာက္သာ တကၠသိုလ္ကို ေရာက္လာသည္။
ဖိလစ္ပိုင္ ပညာေရးစနစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်ဆင္းလာရတဲ႔ အဓိကအေၾကာင္းက အစုိးရ အဆက္ဆက္က ပညားေရးက႑ အသံုးစရိတ္ အလံုအေလာက္ ခ်ေပးမွႈမရွိေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာ အလုပ္သမားကိုသာ အဓိကထားတဲ႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပညာေရးစနစ္ဆိုးရြားလာျခင္းမွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အတြက္ပါ ျပႆနာရွိလာသည္။
ကံေကာင္းတာက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပညာေရးကိစၥကို အဓိက ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာအျဖစ္ အာဂ်င္ဒါ တင္လာၾကျခင္းပင္။ လက္ရွိသမၼတ အကြီႏို က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပညာေရးစနစ္ျမွင္႔တင္ဖို႔ ကမ္ပိန္းဆြယ္ခဲ႔သည္။ သူက ပညာေရးဌာန အသံုးစရိတ္ကို ၁၅.၂ ရာခိုင္ႏွႈန္းျမွင္႔ေပးခဲ႔သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အသံုးစရိတ္ ပီဆိုေငြ ၂၀၇.၃ ဘီလီယံ ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ပီဆို ၂၃၈.၈ ဘီလီယံ (ဘတ္ေငြ ၁၇၀.၄ ဘီလီယံ) တိုးျမွင္႔ေပးခဲ႔သည္။
သုိ႔ေသာ္ ပညာေရးျပႆနာက ႀကီးမားလွသည္။ အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄၅,၀၀၀ မွာ စာသင္ခံု ၂.၅ သန္း လိုအပ္ေနသည္။ စာသင္ခန္း ၆၀၀၀ အေရးေပၚ ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္။ ေလာေလာဆယ္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ကေလးေတြ က်ပ္လြန္းလို႔ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ထိုင္ၾကရသည္။ ဖတ္စာအုပ္ေတြ မွ်ေ၀ၾကည့္ေနရသည္။
သမၼတက သူ႔လက္ထက္မွာ ၁၀ ႏွစ္သင္ အေျခခံပညာေရးစနစ္ကို ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ ထပ္တိုးလိုက္ၿပီး၊ ၁၂ ႏွစ္ ျဖစ္သြားသည္။ မူလတန္းပညာေရး ၇ ႏွစ္ႏွင္႔ အလယ္တန္းဆင္႔ (Secondary) ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးလယ္ဗယ္နဲ႔ ညွိဖို႔ျဖစ္သည္။
ဒါေပမဲ႔ မိဘအမ်ားစုက ဆန္႔က်င္လာၾကသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ပိုထားရတဲ႔အတြက္ ကေလးအတြက္ ကုန္စရိတ္ ပိုမ်ားသည္။ သူတို႔သားသမီး အလုပ္အကိုင္ရဖို႔ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္ ပိုၾကန္႔ၾကာသြားသည္။ အျခားေ၀ဖန္သူေတြ ကလည္း ဆရာအေရအတြက္ မလံုေလာက္မွႈ၊ ျပဌာန္းစာအုပ္နဲ႔ အျခား သင္ေထာက္ကူပစၥည္း မျပည့္စံုမွႈေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ပညာေရးစနစ္သစ္ကို ေ၀ဖန္ၾကသည္။
တကၠသိုလ္ေတြကလည္း အစိုးရက မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္း အေျခခံပညာေရးကိုသာ ဂရုစိုက္ေနၿပီး၊ အဆင္႔ျမင္႔ ပညာေရးကို လ်စ္လ်ဴရွႈထားသည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။ အကြီႏို အစိုးရက မႏွစ္က တကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ခဲ႔သည္။
ဖိလစ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္မွာ ေနာက္ထပ္ အႀကီးမားဆံုးရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔ ျပႆနာက ကြ်မ္းက်င္မွႈ (skills) နဲ႔ အလုပ္ (jobs) ကို မတြဲစပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရေကာ ေ၀ဖန္သူေတြပါ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စနစ္တက် ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္႔ နည္းလမ္း ရွာမေတြ႔ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္မွာ အလုပ္လက္မဲ႔ႏွႈန္း အရမ္း ျမင္႔မားေနသည္။
သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ကေတာ႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဆိုးရြားေနခဲ႔တဲ႔ တိုင္းျပည္ပညာေရးကို အမ်ဳိးသားေရး ျပႆနာအျဖစ္ ေရွ႕တန္းတင္ ေျပာဆိုလာတာ၊ လက္ရွိ အေျခခံပညာေရးကို စနစ္တက် ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာက ေရရွည္အတြက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္သည္ဟု အေကာင္းျမင္ၾကသည္။
ေရတိုကာလမွာေတာ႔ ဖိလစ္ပိုင္ တကၠသိုလ္ေတြ ကမၻာ႔အဆင္႔မွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ဓားမေနာက္ပိတ္ေခြ ျဖစ္ေနဦးမည္ပင္။

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္