Monday, 10 October 2011

အပ်င္းေၿပေလွ်ာက္ႀကဦးမလား...ကမာၻ ့အႏ ၱရာယ္အႀကီး ဆံုးလမ္း....

ေပေပါင္း ၃၂၈ ေပေက်ာ္ၿမင္ ့သည္ ့ေနရာတြင္ တစ္စစီပ်က္စီးေနသည္ ့လူသြားလြမ္းေပၚ၀င္စမ္းတ၀ါး၀ါး 
ေလွ်ာက္လွမ္းေနႀကသည္ ့ရဲစြမ္းသတၱိနွင္ ့ၿပည္ ့စံုသည္ ့
မေႀကာက္မရြံ ့ႀကေသာခရီးသြားအုပ္စုတစ္စုဟာ
ကမာၻ ့အႏ ၱရာယ္အႀကီးဆံုးလမ္းဟု ေခၚဆုိနုိင္သည္ ့ေတာင္နံရံေပၚမွ လမ္းကေလးေပၚတြင္ တစ္ေရြ ့ေရြ ့ၿဖင္ ့ေလွ်ာက္လွမ္းေနႀကပါတယ္...
ထုိလမ္းကေလးကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ ့ႀကတာကေတာ ့သူတုိ ့အုပ္စုတင္မဟုတ္ပါဘူး... သဲထိတ္ရင္ဖုိ၊ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ၊ စြန္ ့စားရတာကုိမွ ႏွစ္သက္တတ္သူမ်ားဟာ
ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၀ သက္တမ္းရွိၿပီၿဖစ္သည္ ့စပိန္နုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ 
အယ္လ္ကာမီနီတုိ ဒယ္ေရး ေတာင္နံရံကပ္လမ္းကုိ လာမည္ ့ႏွစ္တြင္ ၿပန္လည္မၿပင္ဆင္မွီ
( ခေနာ္နီခေနာ္နဲ ့အေၿခအေနမ်ဴိးက ပုိၿပီးစိတ္လွဳပ္ရွားဖုိ ့ေကာင္းပါတယ္...) ေလွ်ာက္လွမ္းၿမည္းစမ္းခြင္ ့ရ
ဖုိ ့တစ္ဖဲြဖဲြလာေရာက္လွ်က္ရွိေနႀကပါတယ္...
ေတာင္နံရံတစ္ေလွ်ာက္လမ္းက်ဥ္းေလးေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သူတစ္ဦးရဲ ့ႀကက္သီးေမႊးညွင္းထမခန္း
ကတ္သီးကတ္သတ္ ခဲယဥ္းစြာေလွ်ာက္ေနခဲ ့သည္ ့ဗီဒီယုိကလစ္တစ္ခု ယူက်ဳေပၚတြင္ တင္ခဲ ့ၿပီး လူအ
မ်ားၿမင္ေတြ ့ႀကည္ ့ရွဳခဲ ့ၿပီးေနာက္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားဟာ တစ္မူထူးၿခားသည္ ့ခရီးစဥ္ကုိ ယခုအခါမွာ
ေတာ ့ေႀကၿငာကမ္းလွမ္းေနႀကပါတယ္...

ထုိလမ္းခရီးကုိေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ ့သင္ ့အေနႏွင္ ့အေတြ ့အႀကဳံရင္ ့က်က္ေနသည္ ့ေတာင္တက္သမားတစ္ဦး
ၿဖစ္ဖုိ ့မလုိသလို အနည္းဆံုးအသက္ ၁၂ ႏွစ္ၿပည္ ့ၿပီးသူ အၿမင္ ့မေႀကာက္သူ မည္သူမဆုိတက္ေရာက္နုိင္
ပါတယ္...
ဘုရင္ ့လမ္းေႀကာင္း လုိ ့အမည္တြင္တဲ ့ထုိလမ္းဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုႏွစ္ခုအႀကား အ
လုပ္သမားမ်ားသြားလာနုိင္ရန္ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး စြန္ ့စားေလွ်ာက္လွမ္းသူႏွစ္ဦး
ၿပဳတ္က်ေသဆံုးခဲ ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုိလမ္းကို ပိတ္ထားခဲ ့ပါတယ္...
ထုိလမ္းဟာ စပိန္နုိင္ငံ၊ မလာဂါၿမဳိ ့မွ မုိင္ ၃၀ အကြာ အယ္ခ်ဴိရုိ ရွဳိေၿမာင္ေခ်ာက္ကမ္းပါးတြင္ ေကြ ့ကာ၀ိုက္
ကာၿဖင္ ့ေက်ာက္နံရံအစြန္းမ်ားေပၚတြင္ ၿမင္ ့မားစြာတည္ရွိၿဖတ္သန္းေနတာၿဖစ္ပါတယ္...
သံုးေပမွ်သာက်ယ္သည္ ့လူေလွ်ာက္လမ္းအမ်ားစုဟာလည္း သံေခ်းတက္ေနသည္ ့ယက္မတန္းမ်ား၊ အ
ေပါက္ႀကီးမ်ားနွင္ ့ယုိယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး လက္ကုိင္တန္းမ်ားလည္းမရွိသည္ ့အၿပင္ တံတားေလွ်ာက္လမ္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ဴိ ့ဟာလည္း လုံုး၀ပ်က္စီးၿပဳိက်သြားခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စိတ္ခ်လံုၿခဳံမွဳရွိေစရန္ယာယီၿပဳလုပ္ထားသည္ ့သံႀကဳိးတစ္ခုကုိ
ေက်ာက္ေတာင္မ်က္ႏွာၿပင္ေပၚတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ၿဖတ္သန္းေလွ်ာက္လွမ္းသူအမ်ားစုကေတာ ့လံုၿခဳံေရးအတြက္မည္သည္ ့ကိရိယာတန္ဆာပလာမွ် ယူေဆာင္အသံုးမၿပဳဖုိ ့ပုိမုိႏွစ္သက္၊လုိလားႀကပါတယ္...ယခုအခါမွာေတာ ့ထုိေဒသသုိ ့လာေရာက္လည္ပါတ္သူမ်ား ပုိမုိေရာက္ရွိေစဖုိ ့ဆဲြေဆာင္သည္ ့အေနၿဖင္ ့လည္းေကာင္း၊ ထုိခရီးလမ္းေႀကာင္းအား စိတ္ခ်လံုၿခဳံေစဖုိ ့အတြက္လည္းေကာင္း ေဒၚလာ ၈.၃ မီလွ်ံ ကုန္က်မည္ ့ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္သည္ ့စီမံကိန္းတစ္ခုအား မႀကာခင္စတင္ေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
  တံတားအစိတ္အပုိင္းေတြပ်က္စီးၿပဳိက်သြားခဲ ့ၿပီမုိ ့လမ္းဆံုေရာက္ဖုိ ့ေက်ာက္ေတာင္မ်က္ႏွာၿပင္ကုိ
ႀကဳိးၿဖင္ ့တဲြကာ ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္ဆင္းၿပီးဆက္ေလွ်ာက္ရပါတယ္...


@ ကိုပီတာရဲ့ အေတြးပံုရိပ္မ်ား

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္