Sunday, 25 September 2011

ေန့လည္စာ အဆာေၿပ How about sex for lunch?

မေလးရွားနုိင္ငံမွၿပည္ ့တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သည္ ့အဖဲြ ့အစည္းတစ္ခုဟာအလုပ္အလြန္မ်ားေနသည္ ့
လုပ္ငန္းရွင္၊ အရာရွိမ်ား၊ ဇနီးမယားမ်ားကအခ်ိန္ၿပည္ ့ေစာင္ ့ႀကည္ ့အကဲခတ္ၿခင္းခံေနႀကရသည္ ့အိမ္
ေထာင္ရွင္အမ်ဴိးသားမ်းအတြက္အခ်ိန္ကုန္သက္သာကာ၊သံသယကင္းစြာၿဖင္ ့အဆာေၿပေမြ ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္
ပါးနုိင္ရန္ ေန ့လည္စာစားခ်ိန္တြင္အမ်ဴိးသမီးငယ္မ်ားအားရံုးခန္း၊လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ ့အေရာက္ပုိ ့ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္...
အဆုိပါအဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့ပံုမွန္အားေပးသံုးစဲြေနသူေဖာက္သည္မ်ားထံ ေန ့လည္စာစားခ်ိန္မ်ားတြင္(သာမာန္
သူမ်ားဆုိလွ်င္ သတိမၿပဳနုိင္မည္ ့) လွ်ဴိ ့၀ွက္သေကၤတၿဖင္ ့ရည္ညႊန္းထားသည္ ့အစားအေသာက္အမည္
မ်ားၿဖင္ ့( အလုိရွိသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားအားမွာယူ/ေခၚယူနုိင္ရန္) ဖံုးမက္ေဆ ့ခ်္ (သတင္း) မ်ားေပးပုိ ့
ေလ ့ရွိပါတယ္...
ေစ်းနွဳံးမ်ားကေတာ ့ထိုကဲ ့သုိ ့ၿပည္ ့တန္ဆာအၿဖစ္လုပ္ကုိင္သည္ ့အိမ္ေထာင္ရွိသူအမ်ဴိးသမီးမ်ားကတစ္ခါ
ေမြ ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးလွ်င္မေလးရွားရင္းဂစ္ေငြ၂၀၀ၿဖစ္ၿပီးအမ်ဴိးစံုသည္ ့နုိင္ငံတကာမွအမ်ဴိးသမီးမ်ားကေတာ ့ရင္းဂစ္ေငြ ၁၇၀ သာကုန္က်မွာၿဖစ္ပါတယ္...
အားေပးစားသံုးသူမ်ားခံတြင္းေတြ ့ေစဖုိ ့တစ္ခါတစ္ရံစူးစူးရွရွေလးအရသာရွိမည္ ့ထုိင္းတုံယမ္း ကေလးမ်ားရတတ္သလိုလွ်ာရင္းၿမက္ေစမည္ ့တရုတ္ေခါက္ဆြဲေလးမ်ားလည္းအဆင္သင္ ့ရွိေနသကဲ ့သို ့ခံတြင္းလုိက္
ေစမည္ ့အင္ဒုိနီးရွားပုဇြန္ထုတ္ေကြး ကေလးမ်ားလည္းရတတ္နုိင္ပါေသးတယ္...
မွာယူအားေပးသူမ်ားအေနၿဖင္ ့အစားေသာက္မ်ားအား၄၅မိနစ္အတြင္း စိတ္ႀကဳိက္သံုးစဲြနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္..
ေပးပုိ ့သည္ ့ေႀကၿငာမက္ေဆ ့ခ်္(သတင္းစကား)မ်ားအရမွာႀကားမွဳကုိလက္ခံရရွိၿပီးသည္နွင္ ့တစ္ၿပဳိင္နက္
အမ်ဴိးသမီးမ်ားအားခ်က္ခ်င္းပုိ ့ေဆာင္ေပးမွာၿဖစ္တယ္လုိ ့သိရပါတယ္...အမ်ဴိးသမီးအမ်ားစုကေတာ ့အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ၿဖစ္ပါတယ္...
@ http://blog.kopeter.com/ 

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္