Sunday, 18 September 2011

စိန္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးကို ၾသစေၾတးလ် နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ရွိ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကမၻာႀကီး တည္ရွိရာ နဂါးေငြ႕တန္း၏ အေနာက္ဘက္တြင္ စိန္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ကမၻာမွ ေန၍ အလင္းႏွစ္ေပါင္း ၄ဝဝဝ ေဝးကြာသည့္ ေနရာတြင္ ကမၻာေျမ၏ ငါးဆ အရြယ္အစား(အခ်င္း ၆ဝ,ဝဝဝ ကီလိုမီတာ) ရွိ အဆုိပါၿဂိဳဟ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါၿဂိဳဟ္သည္ တစ္ခ်ိန္က ၾကယ္တစ္လံုး ျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးယိုယြင္း သြားၿပီးေနာက္ ပံုေဆာင္ခဲ အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရွိ ဆြင္ဘန္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ မက္သ႐ူးေဘ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕က အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ေတြ႕ရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္သည္ ကာဗြန္ အလြန္ ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ေတြ႕ရွိဖူးၿပီးသမွ် ၿဂိဳဟ္မ်ား အားလံုး အနက္ အသိပ္သည္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၿဂိဳဟ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ သိပ္သည္းလြန္း ေသာေၾကာင့္ ကာဗြန္မ်ားသည္ ပံုေဆာင္ခဲ အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ ဟု ယူဆရၿပီး ယင္းမွာ စိန္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အတိုင္း ျဖစ္သည္ ဟု ယူဆရၿပီး ယင္းမွာ စိန္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အတိုင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ 


@ http://mdsng.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္