Thursday, 15 September 2011

စာသင္ခန္းအတြင္း စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ ရရွိေစရန္ စစ္သားေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာခန္႔အပ္မည္


စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ရွိေနေစရန္အတြက္ ၿဗိတိန္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုမုိရရွိေတာ့မည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ကာယအင္အားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ကာယအင္အားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ စည္းကမ္းမွာ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း “လူႀကီးမ်ား၏ အခြင့္အာဏာကို ျပည္လည္တည္ေဆာက္ရန္” ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္ဟူ၏။

                        ဆိုးသြမ္းေက်ာင္းသားကို ဘယ္လိုထိန္းသလဲ??
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားထဲရွိ မက္ေဆ့ခ်္စာသားမ်ားကို ဆရာမ်ားက ဖတ္ရႈခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ရုန္႔ရင္းေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီြဒီယိုတို႔ကို ဖ်က္ခြင့္လည္းရွိေနသည္။ “သင့္တင့္ေသာ အင္အား” အသံုးျပဳခြင့္ကို တရားဥပေဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လည္း ထားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ေသာ ေက်ာင္းသားကို စာသင္ခန္းက ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ဳိး။
ေက်ာင္းျပင္ပတြင္လည္း အျပဳအမူ လြဲမွားစြာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စည္းကမ္းအရ အေရးယူရန္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ား အေပၚတြင္ လြဲမွားစြာ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ ပစ္ခြင့္ကိုလည္း ေပးထားသည္။
ပညာေရး ၀န္ႀကီး မိုက္ကယ္ဂို႔က ယခု လက္ရွိနည္းပေဒမ်ားမွာ ဆရာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
ကေလးမ်ားအေပၚတြင္ “အခြင့္အာဏာပိုင္ေသာ ေယာက်္ားဟန္ပန္” ပံုရိပ္ ရွိေနေစရန္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ပိုမို ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဂို႔က ဆို၏။
အေၾကာင္းျပခ်က္ မလိုအပ္ဘဲ ဆိုးသြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို “ေက်ာင္းတြင္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခြင့္” no-notice detention အေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးက တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ပိတ္ပင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြခြင့္အတြက္လည္း ဆရာမ်ားအား အာဏာပိုမို ေပးအပ္ထားသည္။ ေစာ္ကားသည္ဟု စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခံရေသာ ဆရာမ်ားကိုလည္း နာမည္ မေဖၚဘဲ ထားရမည္။
ပညာေရး အတြင္း၀န္က အစိုးရ အေနျဖင့္ လာမည့္ ေႏြဦးရာသီတြင္ စစ္သားေဟာင္းမ်ားကို စာသင္ၾကားေရး တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း စတင္မည္ဟု ဆိုသည္။ “ေယာက်္ား ပံုရိပ္” မ်ား လႊမ္းမိုးေနေစရန္အတြက္ အဓိက စီမံခ်က္လည္းျဖစ္သည္။
ေတာင္ပိုင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ဒူရန္းအကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၀ယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နိမ့္နိမ့္ ထားရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းတုိ႔ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂို႔က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
“သူတို႔ေလးေတြ (ကေလးမ်ား) ဟာ ၀ိဥာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းပညာေရးဟာ က်ဆံုးေနၿပီ။ လူသစ္ေတြ ရွာေဖြေနၾကတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ္းေတြ၊ ေအာက္တန္းစားေတြေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ရတာပါ။ ငယ္ရြယ္တဲ့ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြ ေထာင္က်ခံရတဲ့အခါ ေထာင္တိုက္ခန္းေတြမွာ လူဆိုးဂိုဏ္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကရတယ္ေလ။”
“က်ေနာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထပ္ေျပာမယ္။ မိဘေတြက ဒီလိုမ်ဳိး ထပ္ၿပီးေတာ့  ၾကားရတဲ့အခါ - ေဆာရီးပါ။ က်မတို႔ ေက်ာင္းက ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ကေလးေတြကို လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္ မထိရဘူး -ဆိုတာမ်ဳိး၊ အဲဒီေက်ာင္းဟာ အႀကီးအက်ယ္ လြဲမွားေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ လံုး၀ကို ေက်ာင္းဟာ လြဲေနၿပီ။ ကစားနည္း စည္းမ်ဥ္း ေျပာင္းသြားပါၿပီ။” ၀န္ႀကီး ဂို႔က ထပ္ေလာင္းေျပာျပခဲ့သည္။
“စာသင္ၾကားေနတာကို အေလးမထားၾကေတာ့ဘူး၊ လူနည္းစုေလး ေလာက္ကေန အလွည့္အေျပာင္း လုပ္ရံုနဲ႔တင္ ဒီလို ျဖစ္ရတာ။ အဲဒီ ေက်ာင္းသား နည္းနည္းပါးပါးကို မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ပညာေပးရေတာ့မယ္။ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ စာသင္ခန္းထဲမွာ ဘယ္သူက ေဘာ့စ္လဲ။” ၀န္ႀကီး ေျပာျပခဲ့သည္။ @ : mailsfromfriends

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္