Sunday, 25 December 2011

Obama ရဲ့ စီးေတာ္ယာဥ္ (The Beast) ႏွင့္ ၄င္း၏လွ်ိဳ့ဝွက္ခ်က္မ်ား

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား ရဲ့ စီးေတာ္ယာဥ္ The Beast  နဲ႔ The Beast ရဲ့ တည္ေဆာက္ပံု ၊ ခံႏိုင္ရည္ ၊ လွ်ိဳ့ဝွက္တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကိရိယာ ေတြ ၊ ယခင္ သမၼတေဟာင္း J.F ကေနဒီ လုပ္ႀကံခံရပံု (လံုၿခံဳေရးအားနည္းၿခင္းေႀကာင့္) ၊ ဒါေႀကာင့္ အဆင့္ၿမင့္ လံုၿခံဳေရး ကိရိယာ မ်ားႏွင့္ တပ္ဆင္
တည္ေဆာက္ထားေသာ အိုဘားမားရဲ့ စီးေတာ္ယာဥ္ The Beast အေႀကာင္းကို ဗဟုသုတ ရေစၿခင္းအလို႔ငွာ တင္ဆက္ေပးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္