Monday, 2 January 2012

ၿဗိတိသွ် သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား အသံလုံ၀တ္႐ံု တီထြင္ရန္ ႀကိဳးစား

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ေတာ္၀င္ေကာလိပ္မွ ပါေမာကၡ ဂၽြန္ပင္ထရီသည္ အသံလိႈင္းမ်ားကို ေဘးသို႔ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ
အသံလံု၀တ္႐ံုတစ္ခု၏ Blueprint ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းနည္းပညာကိုသံုး၍ အသံလံုေနအိမ္မ်ား၊အဆင့္ျမင့္ကပြဲခန္းမမ်ား
အျပင္ အသံလံုစစ္ေရယာဥ္မ်ားတည္ေဆာက္
သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။
ယခင္ကလည္း မုိက္္ခ႐ိုေ၀့စ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အျမင္ႏုိင္ေသာ ၀တ္႐ံုမ်ားကိုသိပၸံပညာရွင္မ်ားတီထြင္ျပသႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားေသာတုိ႔ကိုသံုး၍ အဆုိပါ အသံလံု၀တ္႐ံုကို
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခု အတြင္းတြင္ ရွိေသာေက်ာက္တံုးတစ္ခုကို
ပတ္၍ ေရစီးဆင္းသြားသည့္ နမူနာကဲ့သုိ႔ တီထြင္ထားေသာ၀တ္႐ံုသည္လည္းအသံလိႈ္င္း
မ်ားကို အရာ၀တၳဳမ်ားမွ ေကြ႕၀ုိက္၍ သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎ ၀တ္႐ံုတြင္ အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ျပြန္ငယ္
ကေလးမ်ား အထပ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ပါ၀င္သည္။ ဤနည္းပညာကုိသံုး၍ေရငုပ္သေဘာၤမ်ားကိုေရေအာက္ sonar wave အသံလိႈင္းဖမ္းကိရိယာျဖင့္ေထာက္လွမ္း၍မရႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္
ဟုဆုိသည္။

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္