Tuesday, 14 February 2012

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းေန

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး စမ္းသပ္ပ်ံသန္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔တြင္ တင္ျပေျပာၾကားလုိက္သည္။ “ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြကို သုေတသနျပဳ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ တည္ေဆာက္ၿပီး
ေလယာဥ္မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ ပ်ံသန္းမႈစနစ္ျဖင့္ ထိန္းေၾကာင္း၊ ပ်ံသန္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား သုေတသန ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။ ၄င္းအျပင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ကုန္ၾကမ္းကုန္ေခ်ာႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ရွာေဖြတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အႏၲရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာစမ္းသပ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးျပဳသုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
 ေခတ္မီဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မည့္ အမ်ဳိးသားဓါတ္ခြဲခန္းအား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
@mdsng

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္